Rozcestník

Úvahy o Bohu

Nyní totiž vidíme jako v zrcadle, zastřeně, ale potom tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám tak, jak jsem byl také sám poznán.

Vítejte na stránkách, kam jsem se rozhodl psát o svém vnímání Boha a víry; ptáte se, proč? Inu, když jsem se stával věřícím a hledal Boha, četl jsem mnohé o zkušenostech ostatních lidí s jejich vírou a myslím, že mi jejich pohledy v lecčems pomohly ujasnit si své vlastní postoje: Zkušenosti některých lidí mi ukázaly, jakým směrem bych se vydat chtěl, zkušenosti jiných zas to, kterým směrem se ubírat rozhodně nechci; doufám tedy, že i mé zkušenosti třeba nekomu pomohou dozvědět se více o své vlastní víře.

Ačkoliv sám sebe považuji za hluboce věřícího křesťana, musím hned na začátku uvést, že drtivá většina křesťanů se s mým pojetím víry neztotožňuje; některé dokonce aktivně popuzuje a považují jej v lepším případě za znepokojující, v horším za nepřijatelný či zvrácený. Toto posouzení nechám na každém čtenáři, avšak považuji za správné předem upozornit na to, že věci, které se můžete na tomto webu dočíst, jsou mé čistě subjektivní názory; rozhodně nemluvím jménem nikoho dalšího a je velmi pravděpodobné, že většina křesťanů si o mnohých věcech myslí něco jiného.

- Urza